• nhiet do

Thuốc kháng sinh và nhiệt độ tăng cao phá vỡ các cộng đồng vi sinh vật trong đất
Đời sống xanh- Hằng Đỗ - 18:15 12/11/2021
Khoảng 80% kho dự trữ carbon của Trái Đất được tìm thấy trong đất. Do sự nóng lên của khí hậu và các hoạt động khác của con người ảnh hưởng đến vi sinh vật trong đất, bể chứa carbon quan trọng này đang gặp nguy hiểm.
--Quảng cáo---