• nhắn gửi con vào đề thi Ngữ văn

Xúc động bài thơ "Nhắn gửi con" của bác sĩ chống dịch COVID-19 vào đề thi Ngữ văn
Giáo dục- Nguyên Khôi - 06:03 11/01/2022
Bài thơ 'Nhắn gửi con' của bác sĩ tham gia chống dịch COVID-19 Ngô Thành Ý đã vào đề thi Ngữ văn khiến học sinh xúc động.
--Quảng cáo---