• nhan dao

Mạng lưới hiến - ghép thận nhân đạo bằng phần mềm công nghệ thông tin
Khỏe- Khánh Thủy - 10:29 24/06/2022
Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng Bệnh viện Thống Nhất và Nhi đồng 2 vừa tổ chức buổi chia sẻ thông tin liên quan đến mạng lưới điều phối liên viện về hiến - ghép thận nhân đạo bằng phần mềm công nghệ thông tin.
--Quảng cáo---