• Nhâm Dần

Cách sắp mâm lễ và bài khấn Rằm tháng Giêng chuẩn
Đời sống- Hồng Linh - 11:00 14/02/2022
Văn khấn Rằm tháng Giêng không cần quá phức tạp. Nhà Phật khuyến cáo người dân nên cúng chay.
--Quảng cáo---