• nha trang

Trường ĐH Nha Trang lấy điểm chuẩn từ 15 - 24
Giáo dục- Lê Huyền - 20:39 15/09/2021
Trường ĐH Nha Trang vừa công bố điểm chuẩn năm 2021. Ngành Ngôn ngữ Anh với điểm chuẩn 24; Các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing có điểm chuẩn 23...
--Quảng cáo---