• Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch REPO tốt thứ ba năm 2020

SCB nhận danh hiệu TOP 3 “Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch REPO tốt nhất năm 2020”
Nhịp sống doanh nghiệp- PV - 16:28 15/10/2021
Ngày 24/9/2021, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch REPO tốt thứ ba năm 2020” do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) trao tặng.
--Quảng cáo---