• nha o

Áp lực chỗ ở thách thức người lao động nhập cư
Bất động sản - Hữu Thông - 07:00 06/08/2022
TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, thu hút nhiều lao động nhập cư. Tuy nhiên, hiện nay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn và cấp bách của lực lượng lao động này.
--Quảng cáo---