• nguyet thuc

Nguyệt thực một phần dài nhất trong nhiều thế kỷ
Khoa học- Bảo Ninh - 17:06 19/11/2021
Chúng ta có cơ hội hiếm hoi để chứng kiến nguyệt thực một phần dài nhất trong hơn 600 năm qua.
--Quảng cáo---