• nguoi cao tuoi

Đến năm 2030, 17% dân số là người cao tuổi
Đời sống- Quốc Trọng - 16:15 23/03/2022
Hiện nay Việt Nam có gần 12 triệu người cao tuổi, dự báo đến năm tới năm 2030, Việt Nam có khoảng 17% dân số là người cao tuổi và tỷ lệ này sẽ tăng lên 25% vào năm 2045.
--Quảng cáo---