• nghỉ học

36 tỉnh, thành cho nghỉ học phòng dịch Covid-19
Giáo dục- Minh Anh - Lê Bằng - 06:38 11/05/2021
Tính đến sáng 11/5, đã có thêm nhiều địa phương thông báo cho học sinh tiếp tục dừng đến trường, điều chỉnh lịch học hoặc kết thúc năm học sớm.
--Quảng cáo---