• ngày tôn vinh tiếng việt ở nước ngoài

Ấn định Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Giáo dục- Hoàng Hà - 09:10 04/08/2022
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số phê duyệt Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030”.
--Quảng cáo---