• ngân sách\

Làm rõ trách nhiệm 12 bộ chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách
Thời sự- Hoàng Hà - 15:42 15/06/2022
Chính phủ phê bình và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với 12 bộ, cơ quan trung ương, 16 địa phương đến ngày 31/5/2022 chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2022.
--Quảng cáo---