• ngân sách\

Ngân sách Nhà nước để sản xuất phim khoảng 65 tỷ đồng mỗi năm
Thời sự- Tâm An - 16:20 25/09/2021
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết ngân sách Nhà nước dành cho sản xuất phim khoảng 65 tỷ đồng mỗi năm. Vì thế, vấn đề đấu thầu sản xuất phim khó thực hiện.
--Quảng cáo---