• NCSC

Chuyên gia cảnh báo 44 lỗ hổng bảo mật trên các nền tảng phòng chống Covid-19
Khoa học- Nhật Nam - 16:13 05/10/2021
44 lỗ hổng của các nền tảng phòng chống Covid-19 đã được ghi nhận, xác minh là điểm yếu, lỗ hổng bảo mật.
--Quảng cáo---