• năng lượng tái taọ

Biến chất thải thành năng lượng vẫn là lựa chọn tốn kém
Khoa học- An Quý - 08:15 27/05/2022
Biến chất thải thành năng lượng vẫn là một lựa chọn tốn kém để xử lý chất thải và tạo ra năng lượng so với các giải pháp sản xuất bằng năng lượng hóa thạch khác. Do đó, giải pháp này chưa được đánh giá cao so với các giải pháp tái tạo khác như năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
--Quảng cáo---