--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Năm Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên

 THU HẰNG - 15:48 27/03/2021

Sáng nay 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối với 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc với sự tham dự của hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên.

 

Sáng nay 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối với 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc với sự tham dự của hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên.

Năm Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thành công Đại hội XIII đã góp phần củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Từ đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Uốn nắn những nhận thức lệch lạc

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu thực hiện một số vấn đề trọng tâm. Trong đó, cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ.

Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Năm Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Nhà Quốc hội (Hà Nội)

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, tập trung làm rõ những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược.

Qua đó, thấy rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển tư duy lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thành tựu 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhận diện đầy đủ những thuận lợi thời cơ khó khăn thách thức, và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới, đồng thời nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả các mối quan hệ lớn.

Kế hoạch 10 phần, biện pháp 20 phần, quyết tâm 30 phần

Ông Võ Văn Thưởng lưu ý, việc nghiên cứu học tập Nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết đại hội 13 của Đảng phải được tiến hành thường xuyên bền bỉ đồng bộ sáng tạo với nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Năm Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Trong quá trình tuyên truyền phải kịp thời lý giải những băn khoăn vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết; kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”.

“Biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội Đại hội XIII”, Thường trực Ban Bí thư nói.

Ông cũng nhắc nhở khắc phục triệt để bệnh hình thức qua loa, đại khái; kịp thời phát hiện khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở mỗi cấp.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 27, 28/3. Các đại biểu nghe 5 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII quán triệt các chuyên đề:
-       Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
-       Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
-       Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.
-       Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang giới thiệu chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam
-       Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm giới thiệu chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

 

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Ngày 26/9: Thêm 10.011 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM đã 5.121 ca
Thời sự- Thái Bình - 18:26 26/09/2021
Bản tin dịch COVID-19 ngày 26/9 của Bộ Y tế cho biết có thêm 10.011 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM đã chiếm hơn một nửa với 5.121 ca. Trong ngày có 11.477 bệnh nhân khỏi, cao hơn số mắc 1.466 ca.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---