--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Năm 2022: TP. HCM dự kiến vay gần 11.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ

THIÊN ÂN - 15:41 07/12/2021

Tại cuộc họp thứ 4 HĐND TP HCM ngày 7/12/2021, ông Lê Hòa Bình, phó chủ tịch UBND TP đã trình tờ trình của UBND TP về ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán chi ngân sách năm 2022.

Trong đó, thành phố dự kiến vay 10.919 tỷ đồng vào năm 2022. Lý giải nguyên nhân, Hồ Chí Minh cho biết, mức vay này nhằm để bù đắp bội chi ngân sách là 9.929 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 989 tỷ đồng. Tổng mức vay này vẫn đảm bảo trong mức dư nợ và bội chi của ngân sách địa phương.

Tổng số chi trả nợ gốc, lãi và phí các khoản vay của thành phố trong năm 2022 là 2.146 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết, UBND TP dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 386.568 tỷ đồng, tăng 5,9% so với dự toán năm 202. Mức thu này tăng 4,3% so với ước thực hiện năm 2021. Thu nội địa là 259.568 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là thu từ dầu thô là 10.500 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 116.500 tỷ đồng.

Cũng vào năm 2022, dự toán thu ngân sách địa phương là 89.739 tỷ đồng, tăng 9,29% so với dự toán năm 2021. Trong đó, ngân sách được hưởng theo phân cấp là 84.121 tỷ đồng.

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện một số công trình, dự án đầu tư và chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu khác là 2.090 tỷ đồng. Cuối cùng là nguồn cải cách tiền lương chuyển sang là 2.709 tỷ đồng.

Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 là 99.669 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 43.546 tỷ đồng, chi thường xuyên là 48.663 tỷ đồng, dự phòng ngân sách là 3.400 tỷ đồng…


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---