--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Năm 2020, nợ công/GDP có xu hướng tăng trở lại

TV - 11:00 28/12/2020

(khoahocdoisong.vn) - Báo cáo của Chính phủ về nợ công giai đoạn 2016 - 2020 mới đây cho thấy, tỷ lệ nợ công/GDP từ 63,7% năm 2016 đã giảm dần về mức 55% năm 2019, ước năm 2020 đạt 56,8%.

 

Chỉ tiêu nợ Chính phủ/GDP giảm tương ứng từ 52,7% xuống 50,8% ước năm 2020. Tốc độ tăng nợ công giảm từ trung bình 18,1%/năm giai đoạn 2011-2015 xuống còn khoảng 6,8%/năm giai đoạn 2016 - 2019. Năm 2021, dự kiến nợ công của Việt Nam tiếp tục giảm mạnh. Mức vay, trả nợ của Chính phủ, của địa phương và các hạn mức nợ như trên, dự báo đến cuối năm 2021 nợ công khoảng 46,1% GDP trên cơ sở GDP đánh giá lại (khoảng 58,6% trên cơ sở GDP chưa đánh giá lại), nợ Chính phủ khoảng 41,9% GDP trên cơ sở GDP đánh giá lại (khoảng 53,2% trên cơ sở GDP chưa đánh giá lại). Như vậy, nợ Chính phủ so với GDP có xu hướng tăng trở lại do tác động bất lợi vĩ mô nhưng vẫn đảm bảo trong ngưỡng an toàn được Quốc hội cho phép...

  • Nợ công sẽ tăng cao trong 5 năm tới
    Kinh tế- Minh Lâm - 09:20 16/12/2020
    (khoahocdoisong.vn) - Ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 khiến ngân sách nhiều quốc gia thay đổi cả hai chiều: tăng chi - giảm thu. Do đó, chính phủ các nước đều phải tăng vay nợ để bù đắp các khoản hụt thu, tạm ứng của tương lai cho các khoản vượt chi.

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---