• my

Mỹ cung câp trực thăng mua của Nga cho Ukraine
Điểm nóng- Thái Bằng - 18:05 28/06/2022
Một trong những trực thăng quân sự Mi-17V-5, Mỹ đã mua để cung cấp cho quân đội Afghanistan cũ, đã chuyển sang viện trợ cho chính quyền Kyiv, và được phát hiện lần đầu tiên ở Ukraine.
--Quảng cáo---