• món ăn bồi bổ cho người lao động trí óc

Bồi bổ phục hồi sức khỏe cho người lao động trí óc
Khỏe- Lương y Vũ Quốc Trung - 11:00 22/06/2021
(khoahocdoisong.vn) - Những người làm công việc trí óc lâu năm thường trung khí bất túc, tâm tỳ đều hư. Vì vậy, việc bồi bổ cho người lao động trí óc chủ yếu vẫn là phải dưỡng tâm an thần, bổ trung ích khí.
--Quảng cáo---