Việt Nam chinh phục “bánh” 74 tỷ USD trong 10 năm tới thế nào?
Kinh tế- Quốc Trọng - 06:30 26/10/2021
AlphaBeta (công ty con của Google) vừa công bố báo cáo “Tiềm năng kinh tế số Việt Nam”. Theo đó, dự báo kinh tế số tại Việt Nam sẽ đạt quy mô 74 tỷ USD vào năm 2030.
--Quảng cáo---