Còn 11 tổ chức, doanh nghiệp chưa ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19 như cam kết
Kinh tế- Hoàng Thiên - 09:30 26/10/2021
Đến ngày 25/10, còn 11 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết tổng số 34,63 tỷ đồng.
--Quảng cáo---