• mỗi địa phương quy định một kiểu

Hoạt động vận tải khách liên tỉnh, mỗi địa phương quy định một kiểu
Khoa học- Hữu Thông - 10:25 15/10/2021
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quy định về tổ chức hoạt động vận tải hành khách, trong đó chưa cho xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại.
--Quảng cáo---