• moderna

Điều phối tiêm văcxin Moderna của trẻ em cho người lớn
Khỏe- Thúy Nga - 08:33 22/05/2022
Trường hợp không sử dụng hết lọ văcxin Moderna đã mở hoặc chưa sử dụng đến văcxin Moderna được phân bổ để tiêm chủng cho trẻ em, có thể điều phối sử dụng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên.
--Quảng cáo---