• mo vang

Quảng Nam: Sớm có giải pháp để đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu
Môi trường- Trần Tĩnh - 15:09 14/08/2021
Nhiều năm qua, tình trạng khai thác trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu đã để lại nhiều hệ lụy về môi trường; nhiều nhóm người vào khai thác gây mất an ninh trật tự.
--Quảng cáo---