• miễn nhiễm

Tại sao nhiều người miễn nhiễm với COVID-19?
Khỏe- Khánh Thủy - 12:36 23/04/2022
Nhiều đợt dịch COVID-19 bùng phát, có những người tiếp xúc rất gần với nguồn lây nhiễm, không có phương tiện bảo hộ nhưng vẫn không bị lây, điều này giải thích thế nào?
--Quảng cáo---