• mien nhiem

Cổ đông lớn đề nghị miễn nhiệm 8/9 thành viên hội đồng quản trị Eximbank
Doanh nghiệp- Nguyễn Hiền - 11:14 26/04/2021
Cuộc họp sáng nay của Eximbank dự kiến được tổ chức lúc 8h30 nhưng vì lý do thời tiết không thuận lợi, Ban tổ chức đã thông báo lùi lên 9h30 cùng ngày.
--Quảng cáo---