• miễn nhiệm ông phan văn đa

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng vì lý do sức khỏe
Thời sự- Hoàng Hà - 09:00 04/08/2022
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 927/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phan Văn Đa vì lý do sức khỏe.
--Quảng cáo---