• miễn nhiệm Chủ tịch nước

Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trình nhân sự để bầu mới
Thời sự- Phương Thảo - 06:20 02/04/2021
Tiếp tục chương trình công tác nhân sự, hôm nay, 2/4, sau quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Quốc hội nghe, thảo luận về phương án nhân sự dự kiến để bầu Chủ tịch nước mới.
--Quảng cáo---