• máy in phun 3D thông thường

Công nghệ chế tạo màn hình OLED bằng phương pháp in 3D
Khoa học- Thái Bằng - 07:00 09/01/2022
Trong một nghiên cứu mới mang tính đột phá, các nhà khoa học tại Đại học Minnesota Twin Cities (Mỹ), sử dụng một máy in tùy chỉnh in 3D hoàn toàn một màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ linh hoạt (OLED).
--Quảng cáo---