• mat bang

Mở cửa kinh doanh, nhiều người lo không đủ lãi để trả tiền thuê mặt bằng
Thị trường- Phương Hoài - 21:00 21/09/2021
Các cửa hàng được mở cửa lại nhưng hoạt động trong nỗi lo vắng khách, không ít người kinh doanh đã chuyển sang bán hàng online lâu dài để thích ứng với tình hình diễn biến của dịch bệnh.
--Quảng cáo---