• made in viet nam

Tủ bảo quản văcxin sinh phẩm “Made in Vietnam”
Sản phẩm hữu ích- Nhã Linh - 14:55 05/10/2021
Tủ bảo quản văcxin sinh phẩm đáp ứng tiêu chuẩn WHO/PQS/E003 (5/2010), có ưu điểm vượt trội so với các thiết bị trên thị trường hiện nay.
--Quảng cáo---