• luu thong

Từ 9/10, Đồng Nai cho phép tổ chức sự kiện tập trung dưới 50 người
Thời sự- Thúy nga - 09:00 09/10/2021
Đồng Nai cho phép hoạt động bình thường mới tại khu ngoài phong tỏa. Người dân tiêm 1 mũi văcxin được lưu thông trong tỉnh.
--Quảng cáo---