• lua bien doi gen dau tien

Nhiều sinh vật khác nhau có gene chung
Hỏi đáp- Hà Bình - 08:28 14/06/2019
(khoahocdoisong.vn) - Các sinh vật khác nhau có rất nhiều gene chung, chủ yếu là những gen có chức năng chuyển hóa nòng cốt thừa hưởng từ quá khứ.
--Quảng cáo---