• loi nhuan sau thue

Nhôm Sông Hồng đặt kế hoạch lãi sau thuế 2022 chỉ 10 tỷ đồng
Kinh tế- Thiên Ân - 15:51 15/06/2022
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên, Công ty CP Nhôm Sông Hồng (HNX: HSH) sẽ trình kế hoạch 2022 với mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng.
--Quảng cáo---