• lien quan

Quảng Ngãi: Không có hồ sơ liên quan của các dự án FLC trên địa bàn
Bất động sản - Thụy Bình - 09:20 28/07/2022
Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh do Công ty CP Tập đoàn FLC là chủ đầu tư không có hồ sơ, tài liệu lưu trữ liên quan.
--Quảng cáo---