• lien ket dao tao

Thanh tra Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Đụng đâu sai đó?
Giáo dục- Thụy Bình - 11:08 12/05/2022
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 638/TB-KLTT về công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư; tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019. Nhiều sai phạm tại Viện được chỉ rõ.
--Quảng cáo---