• liên hiệp hội KHKT Việt Nam

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí: "Một số ý kiến để chống dịch COVID-19 hiện nay"
Thời sự- Nhóm PV - 18:05 15/09/2021
Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu tham luận của GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - ĐBQH, Ủy viên Đoàn Chủ tịch VUSTA, Chủ tịch quỹ Huyết học và Truyền máu Việt Nam nêu tham luận về "Một số ý kiến để chống dịch COVID-19 hiện nay" tại Hội nghị Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức vào ngày 15/9.
--Quảng cáo---