• Liên. hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Giang lần thứ 5 (2020 - 2021): 8 giải pháp ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn
Khoa học- Hà Thu - 08:10 11/09/2021
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 5 (2020 - 2021) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh.
--Quảng cáo---