• lich su

190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn: Dấu ấn một chặng đường phát triển
Đời sống- Thùy Linh - 12:49 25/10/2021
Mảnh đất xứ Lạng đã tạo nên nhiều dấu ấn sử sách qua các thời kỳ lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2021) chính là cơ hội để toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn ôn lại lịch sử hào hùng, phát huy hơn nữa truyền thống đáng tự hào mà nhiều thế hệ người dân Lạng Sơn đã góp mồ hôi, xương máu xây dựng nên.
--Quảng cáo---