• le phi

Hôm nay, lệ phí cấp căn cước công dân tăng gấp đôi
Pháp luật- N.Hà - 12:23 01/07/2022
Từ hôm nay, phí cấp căn cước tăng gấp đôi lên mức 50.000 đồng/thẻ. Trường hợp cấp lại do bị mất mức tăng là 70.000 đồng.
--Quảng cáo---