• lây lan\

Omicron lây lan chóng mặt, có thể xuất hiện biến thể khác nguy hiểm hơn
Khỏe- Khánh Thủy - 10:06 06/01/2022
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron có thể làm tăng khả năng xuất hiện một biến thể mới nguy hiểm hơn.
--Quảng cáo---