• lao cai

Nhiều địa phương bầu lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh
Thời sự- PV - 16:48 15/06/2021
HĐND các tỉnh Bình Định, Lào Cai, Quảng Nam hôm nay tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
--Quảng cáo---