Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN qua các thời kỳ

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA khóa VIII kiên định mục tiêu là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Trải qua 40 năm thành lập và phát triển, tiếp bước những thành tựu, kết quả mà các nhiệm kỳ trước đã xây dựng, với phương châm hành động “ Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) khóa VIII kiên định mục tiêu là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN qua các thời kỳ ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII.

Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(1) TSKH Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII.

(2) PGS.TS Phạm Quang Thao, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII.

(3) PGS.TS. Phạm Ngọc Linh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII (từ ngày 16/12/2022).

(4) Thạc sĩ Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam khóa VII, được bầu giữ chức Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN qua các thời kỳ ảnh 2

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(1) Chủ tịch: Giáo sư, TSKH Đặng Vũ Minh, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, khóa IX và khóa X, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam khóa XII.

(2) Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

(3) Tiến sĩ Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

(4) Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội

(5) TS Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam khóa VII (từ tháng 9/2020 - 12/2020).

(6) PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn (nhiệm kỳ 2015 - 2020), được bầu vào Hội đồng Trung ương và giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII (từ tháng 9/2020 - 12/2020).

(7) Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (giai đoạn 2015-2017).

(8) Năm 2017, Tiến sĩ Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được bầu làm Phó Chủ tịch thay thế đồng chí Vũ Ngọc Hoàng.

(9) Năm 2019, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được bầu làm Phó Chủ tịch thay thế đồng chí Bùi Thế Đức.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN qua các thời kỳ ảnh 3

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Khóa VI nhận nhiệm vụ.

Khóa VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015

 1. Chủ tịch: Giáo sư, TSKH Đặng Vũ Minh.

 2. Phó Chủ tịch: Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng.

 3. Phó Chủ tịch: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Uy Liêm.

 4. Phó Chủ tịch: Tiến sĩ Trần Việt Hùng.

 5. Tổng Thư ký: Tiến sĩ Phạm Văn Tân.

(6) Tại Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 3 (năm 2012), Tiến sĩ Phạm Văn Tân và Tiến sĩ Phan Tùng Mậu được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN qua các thời kỳ ảnh 4

Đại hội đại biểu toàn quốc lần V Liên hiệp Hội Việt Nam đã diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Khóa V, nhiệm kỳ 2005 - 2010

 1. Chủ tịch: Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng.

 2. Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Giáo sư, TSKH Nguyễn Hữu Tăng.

 3. Phó Chủ tịch: Giáo sư, TSKH Phạm Mạnh Hùng.

 4. Phó Chủ tịch: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Hiên.

(5) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Uy Liêm (giai đoạn 2008-2010, PGS, TS. Hồ Uy Liêm giữ chức vụ Quyền Chủ tịch).

(6) Phó Chủ tịch: Cử nhân Phạm Quốc Anh.

(7) Hội nghị lần thứ 5 năm 2009, Hội đồng Trung ương đã bầu Tiến sĩ Phạm Văn Tân giữ chức vụ Tổng Thư ký thay đồng chí Hồ Uy Liêm.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN qua các thời kỳ ảnh 5Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Liên hiệp Hội Việt Nam

Khóa IV, nhiệm kỳ 2000 - 2005

 1. Chủ tịch: Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng.

 2. Phó Chủ tịch: Giáo sư, TSKH Nguyễn Hữu Tăng.

Phó Chủ tịch: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Hiên.

 1. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Uy Liêm.

 2. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Bá Trọng.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN qua các thời kỳ ảnh 6Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa III ra mắt Đại hội.

Khóa III, nhiệm kỳ 1993 - 1999

 1. Chủ tịch: Giáo sư, Tiến sĩ Hà Học Trạc.

 2. Phó Chủ tịch: Giáo sư Phan Huy Lê.

 3. Phó Chủ tịch: Giáo sư, TSKH Nguyễn Hữu Tăng.

 4. Phó Chủ tịch: Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm.

 5. Tổng Thư ký: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Uy Liêm.

 6. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Cử nhân Trần Cư.

  Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN qua các thời kỳ ảnh 7

  Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đại biểu tham dự Đại hội

Khóa II, nhiệm kỳ 1988 - 1993

 1. Chủ tịch: Giáo sư, Tiến sĩ Hà Học Trạc.

 2. Phó Chủ tịch: Tiến sĩ Trịnh Văn Tự.

 3. Phó Chủ tịch: Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm.

(4) Tổng Thư ký do Tiến sĩ Trịnh Văn Tự kiêm nhiệm (từ năm 1990, Cử nhân Trần Cư đảm nhận chức vụ này).

(5) Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Đồng chí Lê Khắc (từ năm 1990, Tiến sĩ Lê Quang Báu đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra).

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN qua các thời kỳ ảnh 8

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ nhất.

Khóa I, nhiệm kỳ 1983 - 1988

 1. Chủ tịch: Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

(2) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Lê Khắc, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

(3) Các Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Hiệu, Đào Văn Tập, Lê Văn Thới, Đường Hồng Dật.

Theo Đời sống
Thu thuế tiêu thụ đặc biệt với game online

Thu thuế tiêu thụ đặc biệt với game online

PGS.TS Bùi Tất Thắng, PCT Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, đề xuất đưa game online vào danh mục thu thuế tiêu thụ đặc biệt là chưa hợp lý, cần cân nhắc.
back to top