• lang son

Quảng Ninh thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án mở đường kết nối với Lạng Sơn
Kinh tế- Chúc An - 21:33 31/05/2022
HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1 của dự án mở đường kết nối TP.Hạ Long với Lạng Sơn với chiều dài 23km.
--Quảng cáo---