Lạng Sơn ngừng tiếp nhận xe hàng từ 16/2

Thời gian ngừng tiếp nhận từ ngày 16/2 đến ngày 25/2. Nguyên nhân do quá tải các xe hàng chờ làm thủ tục thông quan tại các cửa khẩu

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn vừa ra thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hiện tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma tiếp tục tăng, đạt 1.646 xe, trong đó 1.390 xe chở hoa quả tươi, chiếm gần 85% tổng số xe hàng chờ xuất khẩu.

Lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên khu vực cửa khẩu để chờ xuất có xu hướng tăng, trung bình đạt 160-180 xe/ngày

Trong khi đó, các hiện hiệu suất thông quan vẫn rất thấp, trung bình chỉ giải phóng được khoảng 70-90 xe/ngày.

Theo Đời sống
back to top