• lan tỏa sự tử tế

Lời nhắn của cậu bé sau khi đâm xe khiến chủ xe muốn lan tỏa sự tử tế
Giáo dục- P.V - 15:10 25/11/2021
Đọc xong lời nhắn của nam sinh, chủ xe không quan tâm tới thiệt hại về xe nữa mà chỉ muốn lan tỏa sự tử tế.
--Quảng cáo---