Làm thế nào để đổi thông tin giới tính trong sổ BHXH?

Muốn điều chỉnh nội dung thay đổi giới tính trên sổ BHXH cần làm việc với cơ quan bảo hiểm để điều chỉnh thông tin.

Hỏi: Sổ bảo hiểm xã hội của tôi không hiểu ký do gì bị sai giới tính từ nữ sang nam. Xin hỏi, có cách gì đổi giới tính lại không ạ?

Đỗ Hồng Nam (Hà Nội)

Làm thế nào để đổi thông tin giới tính trong sổ BHXH? ảnh 1

Đổi lại giới tính trong sổ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời: Theo Điều 27, Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) quy định thực hiện việc điều chỉnh thông tin gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm c, khoản 1, Điều 31 Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định:

- Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Bạn đề nghị nhân sự của Công ty làm việc với cơ quan BHXH, nơi tham gia đóng BHXH của Công ty để kiểm tra đối chiếu và thực hiện điều chỉnh thông tin cho bạn theo quy định.

Theo Đời sống
back to top