• lam dong

Lâm Đồng: Người lao động phải xét nghiệm 3 ngày/ lần
Sức khỏe mới- Thúy nga - 17:48 21/11/2021
Trước tình trạng dịch bệnh gia tăng, Lâm đồng chỉ đạo xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 3 ngày/1 lần. Chỉ những người có chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực mới được vào tỉnh này.
--Quảng cáo---