--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Lãi ít nhất 5% vào năm trước doanh nghiệp mới được niêm yết

VÂN BÙI - 09:22 11/01/2021

(khoahocdoisong.vn) - Doanh nghiệp phải đạt tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5% mới được đăng ký niêm yết cổ phiếu. Đây là điều khoản được bổ sung trong Nghị định 155/2020 về Luật Chứng khoán mới ban hành.

 

Theo Nghị định 155/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu theo Luật Chứng khoán (sửa đổi), có hiệu lực ngày từ 1/1/2021 thì điều kiện niêm yết cổ phiếu mới đối với các doanh nghiệp được siết chặt hơn trước. Cụ thể, điều kiện này quy định: doanh nghiệp phải là công ty cổ phần (CTCP) có vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Đồng thời, giá trị vốn hóa đạt tối thiểu 30 tỷ đồng tính theo bình quân gia quyền giá thanh toán cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng gần nhất hoặc giá tham chiếu cổ phiếu giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom trung bình 30 phiên gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc bình quân gia quyền giá thanh toán trong đợt bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa.

Doanh nghiệp muốn niêm yết phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết; đã giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom tối thiểu 2 năm, trừ trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết đã chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa.

Đặc biệt, Nghị định mới quy định tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; không có lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét trong trường hợp đăng ký niêm yết sau ngày kết thúc của kỳ lập báo cáo tài chính bán niên. Trước đây, không quy định cụ thể mức lãi bao nhiêu là được phát hành cổ phiếu.

Theo Nghị định 155, vốn điều lệ đối với doanh nghiệp phát hành nay cũng tăng gấp 3 lần so với trước. Trừ trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa, tổ chức đăng ký niêm yết phải có tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức đăng ký niêm yết từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

  • SCIC bán đấu  giá hơn 44,2 triệu cổ phần tại Vocarimex
    Chứng khoán- TV - 16:40 14/12/2020
    (khoahocdoisong.vn) - Ngày 22/12 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá để thoái vốn hơn 44,2 triệu cổ phần Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex).

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---