• lach luat

Tràn lan công trình hợp khối lách luật
Bất động sản - Trần Hoàng - 17:20 04/12/2020
TP - Tình trạng các công trình lớn được xây dựng từ nhiều giấy phép con để lách quy hoạch, mật độ đang trở nên phổ biến, đặc biệt ở Hà Nội, khi việc quản lý trật tự xây dựng đang được siết chặt.
--Quảng cáo---