• lach luat

Hệ lụy từ việc mua bán nhà, đất “hai giá”
Kinh tế- Khải Hoàn - 13:00 26/05/2022
Tình trạng mua bán nhà, đất "hai giá" trong chuyển nhượng BĐS không chỉ làm thất thu Ngân sách Nhà nước mà cả chính những người tham gia giao dịch mua-bán BĐS cũng có thể đối mặt trước nhiều rủi ro.
--Quảng cáo---