• ky thi tot nghiep thpt

Có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT?
Giáo dục- Mai Nguyễn - 06:25 13/09/2021
Một kỳ thi tốt nghiệp với tỷ lệ đỗ gần 99% là sự lãng phí, có thể thay thế bằng xét công nhận tốt nghiệp và xây dựng hệ thống trung tâm khảo thí chất lượng.
--Quảng cáo---